CN
EN

新闻动态

北京微能--如何做自发电无线门铃

2017-01-10

无源无线自发电门铃的两个特点在于:一是自发电:不需要电池,按压即发电 ,这个需要按压发电模块PEH-P600来实现。

 
                                                             二是无线:无线需要通过无线收发模块来组成,按压发射一次信号,接收器接收响铃

自发电模块+无线收发电路即可构成完美的无源无线方案,套上外壳即可使用,这两部分构件北京微能都可提供,再加个外壳就可组成无源无线门铃了;中间一系列的技术问题都可以帮你解决
 PEH-P600按压发电模块是一种采集短行程按压能量的微型发电装置单次按压可产生600uJ以上的电能。模块可用于各种低功耗无源无线产品,如自供电的无线门铃、无线开关、遥控器  呼叫器等。
 PEH-P600按压发电模块的优势:发电量大、体积小、重量轻、能量采集效率高、按压力度小、可对性强等。
如有兴趣,欢迎与我们取得联系:010-82536886